Grus i ekonomimotorn

“Eftersom ökningstakten för exporten minskar samtidigt som importen öka snabbbare, blir BNP-bidraget mycket lägre. De handelssiffror från Statistiska centralbyrån, SCB, som publicerades i går förstärker bilden ytterligare. “De senaste fyra månaderna har importen ökat mer än exporten. Tendensen verkar hålla i sig”, säger Lena Hagman, analyschef på SCB. (Dagens PS)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *