A New Season for Car Slogans

Toyota har valt att ändra sin tagline och sin reklamstrategi. Från “Get The Feeling” till “Moving Forward”. Och det beror inte på att Toyota går speciellt dåligt – snarare tvärtom.

En av anledningarna att många av de stora biltillverkarna (byter reklamstrategier menar artikelförfattaren är att hushållen är överhopade av reklam och snarare försöker undkomma reklamen än att välja utifrån den. Toyotas Jim Lentz säger:

“We felt it was time to kaizen our message as well,” referring to the Japanese term for “constant improvement.”

Businessweek

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *