Surfa på en öde ö

Vad skulle du ta med dig till en öde ö? (Nej, det är inte till Robinson-tävlingen).

När det gäller vilka media som man skulle ta med sig kan jag tänka mig att det svenska svaret blir likt det svar som OPA fick när de ställde frågan. Internet rankades högst eller näst högst. 77% av de som svarade rankade Internet högt. Högst av 25-34 åringar men näst högst av 18-24 åringarna. Tidningar kom långt ner på listan. (Poynter Online)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *