Coca Cola på hjärnan

Forskare har hittat bevis på att varumärkesmarknadsföring fungerar. En grupp forskare lät försökspersoner att testa olika cola-sorter. I samband med blindtestet visade det sig ingen skillnad i vilken cola man föredrog, men när man visade logotyperna var det två tredjedelar som menade att Coca-Cola smakade bäst. Så långt allt väl men det visade sig att forskarna kunde se en klart ökad aktivitet i de delar av hjärnan som antas hantera kulturella preferenser, självbild och minnen. Pepsi hade inte alls samma påverkan på vårt “undermedvetna”. Dr P Read Montague vid Brown Human Neuroimaging Laboratory på Baylor College i Houston menar att bevisen är bra:

“There’s a huge effect of the Coke label on brain activity related to the control of actions, the dredging up of memories and self-image. There is a response in the brain which leads to a behavioural effect.”

(The Independent, hattip to Clayton)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *