Det går fort i hockey…

go.garbergs konstanta framgång och uppgång har brutits i och med att SAS ger byrån respass efter bara ett halvårs resa.

Det gemensamma pressmeddelandet säger inte så mycket mer än att det finns skilda uppfattningar om hur man ska gå vidare och därmed går man skilda vägar istället. (Resumé)

En inte alltför avancerad gissning är att det handlar om en rejäl dust eftersom SAS marknadschef Camilla Wallander meddelade sin avgång utifrån att det fanns grundläggande skillnader i synen på företagets marknadskommunikation. (Resumé)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *