Varumärket och journalism

Att söka kommunicera sina produkter utifrån en kontext verkar ju knappast vara någon ny tanke. Men Larry Light på McD säger att det ändå är något nytt:

“Identifying one brand position, communicating it in a repetitive manner is old-fashioned, out of date, out of touch” […] “Simplistic marketing is marketing suicide.”

Brand journalism bygger egentligen på en nygammal tanke – att försöka att använda den journalistiska (teoretiskt sätt) mångfasetterade tekniken att berätta en historia istället för att driva en och samma tagline till förbannelse.

Framförallt är det på webben som både en monolitisk marknadsföring såväl som en kontextuellt inriktad marknadskommunikation kan ha framgång. Där finns båda möjligheterna: dels att köra ut en ren varumärkesbyggande, monolitisk reklam som bygger på starkt igenkänningsvärde. Men också låta kommunikationen bygga på olika målgruppsparametrar. (Click Z / Design)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *