Intellektuellt kapital

Två intressanta artiklar om strategier runt intellektuellt kapital och varumärken. ClickZ Experts on Intellectual Capital Strategies 1 respektive ClickZ Experts on Intellectual Capital Strategies 2

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *