Spoof av kycklingen

CP+B har fått efterapare: på Subervient President används samma idé som i deras viral för Burger King, Subservient Chicken.

Fast jag har misslyckats att både få presidenten att spela död och starta krig… (tips från dabitch)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *