Reklambyråernas relativa etik

I en magisteruppsats vid Göteborgs universitet slår Anna-Maria Bartholdson och Maria Waldén fast att reklambyråer går mer på intitution och känsla än reella etiska regler om de ställs inför etiska dilemman. Ställningstaganden är relativa utifrån situationen.

“Med tanke på att reklam är ett område som på olika sätt påverkar många människor dagligen, förväntade vi oss att åtminstone några reklambyråer noggrant skulle ha formulerat konkreta riktlinjer för ett etiskt handlande. Intervjuerna gav oss emellertid ett klart intryck av att det inte förekommer några väldefinierade principer som ger riktlinjer för hur möjliga etiska problem skall hanteras och var gränserna går.”

Uppsatsskribenterna skriver också att det är sällan som någon på byråerna vägrar göra ett jobb på grund av etiska ställningstaganden. Om flera i en arbetsgrupp har känslan av att ett uppdrag inte är etiskt försvarbart tackar byrån ofta nej men pengar styr de etiska ställningstaganden.

De uppdrag som byråer uppfattar som etiskt problematiska är tobak, spel, snabba lån och i vissa fall politik.

Projektledarna som intervjuats finns bland annat på Lowe Brindfors och Leo Burnett. Självklart var det bara byråer i Stockholm och Göteborg som skribenterna sökt upp. Vilket i sin tur borde ge rött kort. (Dagens Media)

Uppsatsskribenterna utgår från en märklig men vanlig syn på reklambranschen: att man kan jämföra den med mediabranschen. Därmed har reklamen ett moraliskt ansvar. Själv är jag skeptisk till att branschen faktiskt har det. Det är ungefär som att göra polisen moraliskt ansvarig för att brott begås. Reklam handlar om att sälja en produkt eller en tjänst. Inget annat. Självklart ska reklam skaffa sig schyssta förhållningssätt gentemot saker som ska skada, eller som på andra sätt är direkt eller indirekt samhällsfarliga. Reklambranschen ska heller inte bryta mot allmänna åsikter om rätt eller fel.
Men lika lite som reklambranschen ska stå för en specifik partipolitisk åsikt (förutsatt att den inte direkt berör branschens fortlevnad) kan man ge reklambranschen ansvar för att utbilda konsumenten genom att göra rätt reklam för rätt saker. Reklambranschens prioritet är att nå kundens kund och skapa handlingsmönster. Reklamen ska skapa relationer mellan kund och kundens kund. Reklambranschen är inget annat än konsumtionsevangelister. Allt annat gör branschen till något branschen inte kan vara.
Reklambranschen är det som mediabranschen inte är. Eller vice versa. Men det verkar vara svårt för både reklam- och mediabransch att förstå det. Antagligen är det sjuttiotalets anti-reklamåsikt som sitter kvar.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *