Razorfish krokas upp

Nyheten att aQuantive köper SBI.Razorfish innebär vissa slutsatser inför framtiden. Brian McAndrews VD och styrelseordförande ger anledningen till köpet:

“It is our belief that as the media world becomes more and more fragmented and broadband becomes more and more ubiquitous, the role of the Web site becomes more important in the marketing mix.”

Razorfish är känt. Åtminstone för de som var med under de heta åren innan bubblan sprack. Razorfish var “talk of the town”.

De nya byråerna som skapas kommer heta Avenue A/Razorfish och efter ett antal år med oerhört dåliga siffror har både aQuantive men framförallt Razorfish gjort vinst. (ClickZ / News)

Mer om aQuantive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *