Radio bäst lokalt

En lärdom att dra från de siffror för radioreklam som RAB släpper är: om din målgrupp finns lokalt – använd radioannonsering, om du ska gå nationellt – välj annat medium. I den amerikanska radion står de lokala annonserna för närmare 80%.

“Radio’s strength as a local medium continues to provide a sound footing for the industry as we anticipate activity in national to revive as the year rolls out.”

(Mediaweek.com)

Jag tror att detsamma kan sägas om Sverige men tyvärr har de stora privata nätverken till viss del missat det.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *