Lokalisering och kontextualisering

Future success will not only depend on sellers securing location but will increasingly be about sellers understanding their customers’ locations.

Det blir viktigare att marknadsförare vet mer om konsumenternas kontext, vilken situation de finns i när de nås av ett reklambudskap. Att kunna hitta den perfekta matchningen mellan konsumenten som mest mottaglig för ett budskap från Brand X och budskapet inriktat just på den situationen.
(ClickZ / Strategics)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *