Känslan styr

Kalla kårar över copyns rygg? Eller en självklarhet? Gerry Zaltman, konsumentexpert säger:

“Successful advertising results in the co-creation of personally relevant stories. The consumers are the primary authors”

Det borde vara varje reklamares tanke, varje formgivares mål. Fler och fler delar av branschen söker att hitta rätt formler för att skapa en känsla och verkligen veta hur reklam fungerar i konsumenternas emotioner. (Real Media Riffs)

Som utbildad i hermeneutik såväl som i predikan känns det inte så främmande att tänka så. En av de föreläsare vi hade pratade om film. Att det allra viktigaste i en film är den svarta rutan alldeles innan filmen börjar. Ett sorts andetag, en väg in i en annan verklighet.
Så bör riktigt bra reklam vara.
En annan infallsvinkel när det just gäller film: det allra fetaste, bästa och mest emo-skapande intro som någonsin gjorts är början på Apocalypse Now!. Så vill jag att reklam ska vara.

Related Posts

One thought on “Känslan styr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *