Debila företagsledare utan PR-känsla

Har inte företagsledningarna några PR-människor? Eller är alla spin-doctors på semester och har lämnat dessa företagshöjdare vind för våg?

Gårdagens utspel om att svensken bör jobba längre och mer kan inte tolkas på annat sätt. Företagsledarna har gjort sin egen lilla tolkning av läget och försökt sig på en pr-kupp. Återigen försöker man med metoden “tycker-ni-inte-om-oss-så-flyttar-vi”. Det förbättrar säkerligen förtroendet för storföretagen…

Brand Academy och Reputation Institute har gjort en värderingsundersökning om de skandinaviska storföretagens förtroende hos allmänheten, och siffrorna för svenska storföretag är väldigt låga. Tony Aperia på Nordic Brand Academy menar också att svenskens förtroende för sina storbolag är lågt även jämfört med liknande undersökningar utanför Skandinavien.

Sofia Strömberg på Springtime menar att om näringslivet vill bli tagna på allvar måste de skärpa sig, både när det gäller att kommunicera med opinionen men också uppfylla de högt ställda krav som blir en konsekvens av deras egna krav på arbetstagare och stat. (Dagens Industri 04/07/04 och 04/07/05)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *