Seth Godin om PR idag

I en intervju med Seth Godin, en guru när det gäller PR under Info-Age. Han diskuterar bloggarnas möjligheter att användas som ett verktyg i PR-arbete och han menar att man måste satsa mer på att lära sig av sina konsumenter – mer p i pr-arbetet. Många företag har synen att

customer feedback as a cost and a threat, not an opportunity.

Det som Godin för fram är vikten av att faktiskt veta vad som skrivs om det företag, den produkt eller varumärke som man arbetar med. Att inte använda Technorati är att inte göra sitt jobb.

“Two moms are talking. One mom says, “Oy vey! My son is going to become a lawyer! He’s so smart and so good and I don’t know where we went wrong.” The other mother consoles her… “at least he’s not going into PR.”

(PR-Machine)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *