Amerikaner läser mindre

En undersökning visar att amerikaner läser mindre och mindre. Framförallt är det de unga som läser mindre, under en period på tjugo år har läsandet i den gruppen sjunkit med 28%. Faran med de ändrade läsvanorna är att dessa också förändrar andra samhälleliga värden.

Readers are more likely than nonreaders to be involved in activities such as volunteer and charity work, visiting museums and art galleries, and attending concerts.

Samtidigt som organisationer som värnar om bokläsandet menar att det är en stor samhällsomvandling bakom siffrorna menar andra att historierna och fictionen får unga från andra håll. (Post-Gazette )

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *