2 thoughts on “Jag blir inte upprörd

  1. Pingback: Tack Niclas « Kreativa Kollektivet’s blogg

  2. lord Fredruk

    En Sisleykampanj är vad det är. D v s reklam framtagen i syfte att uppröra och störa enkla hjärnor. Reklam som skapats för att bli anmäld, omtalad och debatterad. Ska man uppröras så är det för att syftet är så uppenbart och illa dolt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *