6 thoughts on “River betyder något helt annat på danska

  1. lord Fredruk

    Dansken, vår gamle arvfiende. De är ju bara för lustiga.
    Ställ dig och ropa efter din borttappade polare Fidde på allmän plats, så får du snart ett gäng nya högröda kompisar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *