Disruptive Media: Paneldiskussion

Deltagare: Alexander Mason, Cision; Annika Lidne, Lidne Inc; Björn Jeffery, GoodOld; Mattias Östmar, PRfekt; och Peder Madsgård, Qbrick.
Film från paneldebatten finns här.

Mäta impact av sociala medier?
Mason: i framtiden kommer vi att kunna göra det mycket bättre – det krävs longitudinella data. Mäter man effekt måste man mäta alla kanalerna och sedan se vilken del som driver försäljning.
Ett case från publiken: mätt innehåll på årets Spinn – vad tas upp: är det budskapet eller något annat som faktiskt skapade diskussionerna på bloggarna.
Lidne: fortfarande är det många som anser att CTR är en mätbarhet. Men det borde vara intressantare att se vilka som faktiskt tagit emot budskapet snarare än hur många huvuden som nåtts av själva sändningen.
Jeffrey: idag är det mycket en experimentverkstad och lär sig hur det fungerar.
Östmar: Kommunikationsprocesser: digitala medier kan mäta agerande vilket inte är lika enkelt som i traditionella medier som är bättre på att mäta exponering. Mätning måste ses som ett system av mätprocesser. Se till att få in rätt person på rätt plats och mäta det. Skapa en tunnel för att få användaren till just det som är relevant för just den användaren. Kommunikationsprocesserna genererar mätningar.

Att jobba lokalt/hyperlokalt
Jeffrey: ger ett case – Höllviken “På Näset“. Dubblade annonsintäkterna och ökade besöken. Valde att dra nytta av sociala medier som redan finns.
Exemplifierar med Neighbour-applikationen för Facebook.
Lidne: Grannar.se – att skapa incitament för att skaffa sig hjälp i vardagen. Bevaka sitt närområde. (I publiken satt också Hans-Eric Melin från MyBlock som har ungefär liknande ingång – ett projekt som startade i samband med att han och några till var pappalediga)

Hur kommer sociala medier att förändra företagens sätt att arbeta
Mason: större transparens och större ärlighet rakt igenom.
självklart att man kommer att titta på dem man ska möta. Och det innebär att vi måste bli mer förlåtande eftersom alla kommer att vara mer eller mindre privata/personliga på nätet.

Hur organisera det på företaget?
Lidne: stora företag har community managers som bara jobbar med att skapa det här. Måste ha med sig ledningens välsignelse men också att ha samarbete mellan info och marknad.
Jeffrey: att involvera alla i sociala medierna – såg till att skapa en Bloggskola för Grand Hotel i Lund och få hela personalen att skapa mer och vara omvärldsanalytiker. Liksom att kommentarerna ger nya idéer för vad som saknas – vad konsumenterna tycker.

Hur mäta i den totala mediemixen?
Östmar: Acceptera att det inte finns enhetliga standarder för mätning. Det finns ingen möjlighet att ge likvärdiga kvantitativa data. Istället för att hålla sig kvar i det som var – sociala medier handlar om de personer som ska påverka, inte om medier. Vad är gemensamt för de människor som jag ska kommunicera med – inte vilka medier som man ska gå i. Då handlar det om psykografisk segmentering. Vi har mätverktyg som faktiskt går att förstå över målgrupperna psykografi. Det finns ingen enhetlig människa – varför skulle vi faktiskt då försöka att mäta enhetligt. Man måste helt enkelt sätta sin egen standard.
Madsgård: Svårigheten ligger i att sätta ihop mätdatan till en fungerande analys. Exaktheten är inte nödvändigtvis det intressanta utan mer data mining är det intressanta. Det finns ingen större efterfrågan på data mining.
Mason: skräddarsydda lösningar kostar men kommer att komma (kanske modulärt uppbyggda?)

De virala effekterna
Jeffrey: Ett exempel från Manolo.se. En konversation Guide till manlig hårborttagning fortsätter ännu idag. Mycket trafik har skapats.
Madsgård: Livesändningen av Carl Bildts invigning av Second House of Sweden (jag tror att det var att han faktiskt fastnade i ett träd).
Mason: Berättar om hur (vi) bloggare inte frågade vad han menade när AB satte en rubbe: Bloggarna är köpta. (Researcher skrev om det)
Östmar: gruppen skapas via modebloggar – ett psykologiskt fenomen.

2 thoughts on “Disruptive Media: Paneldiskussion

  1. Pingback: deep|edition » dumpedidump

  2. Pingback: Nothing found for Archives 2007 12 Live-fran-disruptive-media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *