V&S gör en badlander och bryter mot lagen

V&S gör reklam för två olika viner på Kanal 5. Två vinflaskor som blir två personer som säger sina repliker. Jag har sett upplägget förut: hos Apple

Kasst.

Ps. Jag letar efter V&S-filmen. Ds.

Det finns onekligen en intressant aspekt på det här, i ljuset av att Coronas reklam med limeprojektilen blivit fälld i Marknadsdomstolen för osaklighet. Enligt alkohollagen får alkoholhaltiga drycker endast marknadsföras med produkten och innehåll. V&S väljer att bryta mot det och den regel som säger att alkoholreklam inte får marknadsföras med hjälp av människor. V&S ägs (än så länge) av staten. Staten har satt lagstiftningen om marknadsföring av alkohol.
Om det nu inte är att de här två vinsorterna görs på människor…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *