Utsläppsrättigheter som marknadskommunikation

Ett sätt att bygga CSR – mjukvarubolaget RemoteXTechnologies ger utsläppsrättigheter till sina kunder – som en kampanj för sina produkter, vars funktionalitet ska innebära minskat bilåkande. Kampanjen, som går på cirka 30 000 räknas av företaget som marknadsföring:

Ja, det är ingen välgörenhet vi håller på med. Vi vill sticka ut och samtidigt ta ett ansvar.

(IDG.se)

Att miljö är företagandets “nya svarta” är inget att snacka om. Och varför inte? Det här exemplet är egentligen rätt briljant i sin enkelhet. För genom att kunden minskar sitt bilåkande genom att köpa företagets produkt, och att hon får en utsläppsrättighet – som hon inte behöver använda på grund av den nya mjukvaran – når man två mål: ett litet steg mot en bättre miljö och en medvetenhet om produktens företräde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *