Kampanjer utan långsiktighet

Jag läste lite om hur Buzzador säljer in sin affärsidé. Jag är skeptisk:

I takt med att traditionell reklam tappar i effekt och det sker en allt ökad fragmentering av mediekonsumtionen, har företag behov av att hitta nya marknadsföringskanaler.
Som svar på detta startar Buzzador Sveriges första förpackade mun-till-mun marknadsföringskoncept.
Buzzador håller på att skapa en portal med mun-till-mun marknadsföringsambassadörer. Vi vet vilka intressen de har och vad de arbetar med och var de finns.
Buzzador erbjuder sedan företag att köpa kampanjer riktade till alla Buzzadorer eller en målgruppsbestämd del av Buzzadorerna. De får sedan från Buzzador ett kampanjupplägg och produktprover hemsända. De ska sedan med hjälp av mun-till-mun metoden berätta om produkten för sina vänner, arbetskamrater mm.

(buzzador.com)

Buzzador säger en sak till sina ambassadörer och en annan till sina kunder. Inte ett ljud om den svåra och många gånger för varumärket farliga väg som buzz marketing handlar om. Ett ytterligare problem är att Buzzador blandar ihop WOM med buzz marketing. Visst har de nära släktskap men det är inte samma utgångspunkter.
Det problem som diskuterats såväl inom WOMMA som i den internationella reklambranschen visas flagrant upp av Buzzador: buzz marketing bör inte hanteras av personer som ser det som en kortsiktig kampanjemöjlighet. Buzz skapas bäst runt varumärken och utifrån långsiktigt arbete med PR och det skapar i sin tur WOM.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *