Mediabyråernas skräck?

Google har skapat mediabyråernas mardröm: AdSense Editor. Nu kan företaget själv sköta sina sökordskampanjer. Enkelt. Och billigare. Tough luck. (the curious copywriter)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *