Wuz in the future?

Jack Cheng har funderat över vad som blir nästa stora “grej” i reklamen. Själv tror jag fr a att det kommer att handla om individualisering – att reklam kommer att bygga på en mer avancerad personifiering av budskapen. Fr a kommer det vara vid handen när det gäller dr för att inte tala om permission marketing. Genom den digitala utvecklingen i “etermedia” (alltså TV och radio – numera inte speciellt “eter”) kommer vi förhoppningsvis också få tillgång till möjligheten att personifiera reklam även i de medierna.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *