Döda träd och tryck

Att printeditionerna ska dö har vi hört väldigt länge. Däremot lär vi stå inför stora och nödvändiga förändringar när det gäller fr a dagstidningsbranschen. N24 har tagit pulsen på en av dödgrävarna: Vem vill läsa trycksvärta på döda träd?. Och som av en händelse visar det sig också att Knight Ridder, världens näststörsta tidningskonglomerat väljer att utreda hur deras aktieägare ska få större utdelning: Ad Age berättar mer.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *