Ökning av mediamarknaden

Mediemarknaden går i expressfart. Och reklambyråerna anställer. Allt enligt den senaste statistiken från IRM och Reklamförbundets enkätundersökning bland sina medlemmar.

“– Vi har nu en väldigt stark marknadstillväxt. Reklaminvesteringarna ökar kraftigt, vilket visar att företagen börjat göra vinster och fattat beslut om att positionera sig i en uppåtgående marknad. I flödet av platsannonser kan vi se att medieföretagen söker mediesäljare.”

Framförallt ser Elisabeth Trotzig, VD på IRM, att reklambyråerna försöker att erbjuda fullservice på ett annat sätt än förut.

“– På en alltmer komplex mediemarknad blir det svårare för annonsörerna att fatta beslut om vilka marknadsinvesteringar de ska göra. Därför har reklamföretagen samlat flera discipliner under ett och samma tak och hjälper till med både medierådgivning och utformning av kampanjer.”

Snabbast växer internetmarknadsföringen men framförallt ser marknadsförare behovet, och efterfrågan, av integrerade kampanjer och en bredare mediamix. Stina Honkamaa på Carat:

“– Det har skapats så många nya mediekanaler, de stora tidskriftsförlagen ger ut nya titlar och inom teve startas nya kanaler. Vi ser en allt större efterfrågan från annonsörerna och en trend är att de breddar sin mediemix.”

(DN)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *