ICA utvecklar EMV

ICA väljer att fortsätta sitt arbete med EMV inom varukategorierna istället för att se det i ett geografiskt perspektiv. Att lägga ner paraplyorganisationen för EMV innebär en mer aktiv och kreativ inriktning på EMV – siktet är inställt på att öka andelen EMV men olika mycket i olika varukategorier.

“­ I de fall där vi blir marknadsledande kommer vi att ta över ledartröjan från märkesvaruproducenterna och driva produktutvecklingen. Det är viktigt att sortimentet är vitalt, att det händer något.”

(Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *