Tendens: Exporten bromsar in

“Exportrådet räknar med att den svenska exporten ökar med 4,5 procent i år och lika mycket nästa år. Det betyder en rejäl inbromsning av den svenska exporten, som ökade med 10,5 procent i fjol.” (SvD)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *