Hjälp marknadscheferna

Anna Malmhake som är VD på Temo ser en utveckling där marknadsföringen får lägre och lägre status inom företagens ledningsgrupper.

“Alla måste vi vara beredda att analysera investeringar i termer av finansiell retur. Utan rätt ammunition kan inte marknadsförarna återerövra sina positioner i ledningsgruppen. Vi marknadsundersökare kan till exempel inte nöja oss med att sälja pärm efter pärm med nice to know-information. Vi måste hjälpa marknadsförarna att bevisa att marknadsinvesteringar leder till vinst.
Vi måste alla bli bättre på att visa vad bra marknadsföring egentligen är: en självklar framgångsfaktor för alla företag.”

(Dagens Media)

Alldeles riktigt och jag tror också att det mycket handlar om att PR-branschen arbetat upp sig som viktigast för att skapa framgång. Under de senaste åren har PR-byråerna jobbat hårt för att ta marknadsandelar från reklambyråerna och bara under det senaste året ser man hur PR-byråerna skapar sina egna “in-house”-byråer för att även producera ren reklam.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *