Klassiskt varumärke försvinner

Kameramärket Contax, numera ägt av japanska Kyocera, kommer att försvinna enligt British Journal of Photography. Det hela handlar om en ompositionering av Kyocera-märket till att enbart handla om mobiltelefoner och därmed blir Contax obsolet.

Nästintill omärkligt har det skett en gigantisk teknikförändring i samband med digitalkamerans utveckling och utvecklingen av mobiltelefonernas funktioner. Carl Zeiss olika klassiska märken försvinner ett efter ett.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *