Reklam för reklamfri media

Det blev ett jäkla liv när det handlar om SVTs kampanj “Fri Television” (se kampanjen hos svt.se – Fri television). Italien har upprörts att SVT använder Berlousconi som avskräckande exempel när det handlar om public service, men moderater har menat att public service inte ska göra “reklam”. Läs mer hos Resumé och Dagens Media. Tidigare postningar hos Researcher finns här och här.

Liberala ungdomsförbundet har anmält SVT till Konsumentverket. De anser att det handlar om vilseledande reklam när SVT gör reklam för sig själva som fria från politiskt och ekonomiskt inflytande. (Newsdesk)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *