Dab, Caff och Clays recenserar

Reklam är roligt. Super Bowl är reklamvärldens typ största grej. Men allra roligast är att läsa vad reklamare tycker om reklamen på Super Bowl. Här är dabitch, caffeinegoddess och Clayton Claymore som ger uttryck för såväl reklamcynism, trötta huvuden och kulturell bias. Läs och njut på AdLand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *