Inspirationsläsning

Lite nyårsläsning om reklamvärldens större namn kanske kan inspirera:

David Lubars, BBDO (NY Metro från dab)

TIME 100: Leo Burnett

Questions for the Viral & Buzz Marketing Association’s Justin Kirby

Professor David Crystal – semantikern bakom Advance.

Och slutligen – lärdom att dra från den skandal som visat sig i ljuset hos Grey: Shades of Grey: Inside an Agency Scandal.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *