Residence siffror tar Bazaar av daga

High-endtidningen Residence går sämre och det gör att förlaget TTG tittar över sina utgivningar i stort. Bland annat ligger tidningen Bazaar illa till. De två titlarna ligger innehållsmässigt och målgruppsmässigt relativt nära varandra och kan till viss del konkurrera med varandra. (Resumé)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *