Gränserna mer flytande

Christina Hammer, VD på Hammer och Hanborgs, menar att ett mer integrerat synsätt på varumärkesarbete är nödvändigt eftersom tjänster mer och mer innehåller ansvar för både informations- och marknadsuppgifter. Gränsen mellan disciplinerna blir alltmer flytande. (Sälj-&Marknadsföring)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *