Grammatikbrott

Som copywriter ska man kunna grammatik. Men inte alltid för att följa reglerna men för att veta hur man bryter reglerna.

Raleigh Drennon är mannen bakom “Wichita – We Got the Goods” och att han brutit mot engelska språkets grammatik tar han ganska lätt på.

“We got the goods’ is an expression in the popular culture right now[…]We’ve got the goods’ sounded stuffy and overly proper.” […] “In one way, the tag line is very literal,” […] “We do have the goods. We toyed around” with the grammar and decided “‘We Got the Goods’ has more energy. It’s just sassier.”

Han ger exempel som “Got milk?” och “Think different” där grammatiken fått ge vika för att vara catchy. (Wichita Eagle tipstack till Chief Executive Bone Daddy)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *