Engelska tabloider

Ärevördiga The Times väljer att övergå helt i tabloidformat, och följer därmed den stora reformationen av tidningsformat som sker över större delen av mediavärlden. Chefredaktören Robert Thompson skriver:

“The Times has been the beacon of fine journalism in this country and around the world. Our new format ensures that The Times will continue to prosper and to perform its unique and crucial role in British society.”

The Independent skriver också om formatbytet hos konkurrenten och menar att det är ofrånkomligt för en modern tidning att gå över till tabloidformatet. Även om tidningen ser att Times övergång öppnar upp för Daily Telegraph att positionera sig som den enda kvarvarande kvalitetstidningen i broadsheetformat (eftersom Guardian väljer att gå ner i midi-format).
(Times Online respektive The Independent Online, via Mediaculpa)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *