Med LEGO som hjälpreda

LEGO är en fantastisk uppfinning. Min son är LEGO-frälst och det är få nätter en sömndrucken fader inte trampar sig halvt fördärvad på någon lite två-pinnars bit som glömts kvar på golvet.

Mark Simonson är en typograf av klass och har som ett projekt att läsa in gamla typsnittsfolier för att sedan (antar jag) försöka återskapa typsnitten. Och vad använder han som ett sorts robotar om inte LEGO. Egenhändigt ihopbyggda. (Lego, the Type Designer’s Friend. Hattip to dab)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *