Jag fick ett brev…

… från Anna Berger Kettner där hon vill förklara sina märkliga uttalanden i DN. Onekligen ger det pluspoäng att ta sig tid att svara (även om det känns som en informatörsskriven text :))

Hej

jag förstår din och många andras frågor och upprördhet om det skeende kring SL:s logotyp, som målades upp i DN-artikeln igår, och som sedan spred sig till övriga media. Jag skulle själv reagerat med stor ilska om jag läst något sådant.

Den journalist som intervjuat mig har ryckt mitt citat ur sin sammanhang. Även andra citat är vad jag vet fel eller missbrukade. Han och andra journalister undvek också att berätta att de 30 miljoner som nämndes i artikeln har omfattat väldigt mycket mer än bara den nya logotypen (det framgår dock i den “uppföljare” som finns med i DN idag). Stora delar har handlat om helt andra saker än varumärken, som att ta fram nya och billigare skyltsystem för trafiken. Detta kommer att användas när vi måste reparera eller byta ut felaktiga skyltar. Allt detta har rymts inom ett flerårigt projekt för att ta fram en ny grafisk profil. Arbetet finns beskrivet på SL:s hemsida, http://www.sl.se .

Logotypfrågan har funnits med som en del i projektet. De företag som sedan 90-talet kör trafik åt SL har velat sätta sina märken på bussar, stationer och tåg, istället för SL:s logotyp. För att lösa problemet togs det fram en “icke-logga”, ett sätt att på fordonen skriva ut entreprenörens och SL:s namn utan att använda respektive företags logotyp. Därefter har denna “icke-logga” spritt sig och kommit att i praktiken fungera som logotyp, parallellt med SL:s gamla logga. När hela ärendet om grafisk profil kom upp på ett styrelsemöte före sommaren framfördes kritik mot denna förvirring kring logotyper. Kritiken kom från nästan alla ledamöter, såväl socialdemorkrater som moderater. Därefter klargjordes att den logotyp som gäller är den runda och att denna ska användas ihop med resten av den nya grafiska profilen.

För mig är det inte viktigt att styrelsen bestämmer exakt hur SL:s logotyp ska se ut. Däremot ska styrelsen ta ställning till hur SL:s pengar hanteras. Ett beslut om att byta logotyp skulle kostat mångmiljonbelopp i investeringar i nya skyltar, pengar som jag tycker bättre kommer till nytta i trafiken. Jag tror heller inte att det är rätt för SL:s trovärdighet att enorma summor läggs på att byta skyltar. Det var just konstaterandet att vi idag måste lägga alla pengar och all energi på trafiken, att allt annat vore stötande, som styrde styrelsens beslut. Jag blir därför ledsen när beslutet istället framställs precis tvärtom. Att behålla den gamla logotypen innebär å andra sidan att projektet om ny grafisk profil kan införas successivt, i samband med att nya fordon införskaffas eller stationer byggs om. Det var också detta jag avsåg när jag i DN-intervjun talade om beslut som är principiellt viktiga för styrelsen att hantera.

Påståendet att 30 miljoner skulle vara bortslösade är fullständigt felaktigt. Såväl den “nya” som den gamla runda logotypen fanns sedan tidigare. Inte heller att återgå till den gamla logotypen kommer kosta några större summor, om ens något. Den runda logotypen kommer återinföras successivt i samband med t ex att nya fordon sätts i trafik, eller att nya tidtabeller trycks.

Med vänliga hälsningar

Anna Berger Kettner (s)
ordförande SL AB

Hon lyckas snärja in sig i dubbla uttalanden igen: “Jag tror heller inte att det är rätt för SL:s trovärdighet att enorma summor läggs på att byta skyltar.” och samtidigt längre ner: “Påståendet att 30 miljoner skulle vara bortslösade är fullständigt felaktigt. Såväl den “nya” som den gamla runda logotypen fanns sedan tidigare. Inte heller att återgå till den gamla logotypen kommer kosta några större summor, om ens något. “.
Jag må vara lite korkad (jag jobbar ju i reklambranschen) men är det inte något som gnisslar lite i det uttalandet? Det skulle kosta enorma summor att byta skyltar men att byta skyltar kostar inte så mycket (om det är till den gamla logotypen).
Rent pr-mässigt är det här en större katastrof än om de fullföljt bytet och lagt “enorma summor” på att få en ny fräsch grafisk profil.
Tre saker som SL skulle behöva göra (mer än att komma i tid):
1. Fortsätta relationsmarknadsföringen som den nye VDn initierade genom att vara ute och lyssna på folk.
2. Jobba upp servicen mer och kommunicera att man satsar extra på det.
3. Byta grafisk profil för att därigenom kommunicera att det är ett “nytt” SL som finns idag. Den gamla loggan kommunicerar däremot alltid “strul-SL”, den kommunicerar “kommer inte i tid” osv.

Vill SL ha närmare och mer råd får de höra av sig till vår byrå ;) .

Related Posts

5 thoughts on “Jag fick ett brev…

  1. Pingback: Researcher » SL-logotypen än en gång

  2. Dab

    Nu får hon ge sig – jag har *aLDRIG* aldriug sett henne göra något annat än att svamla emot sig själv i alla sammanhang. DN intervjun, direktsänd TV-intervju och så vidare. Förslag på hur vi sparar pengar på SJ – ANSTÄLL ANNAT ÄN POLITIKER – Vad fan gör dom där om det nu skall drivas som ett företag?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *