Xerox’ nya logotyp

“All of our research shows that we already own the document space, and that everyone knows we are digital. Now it is time to define for our customers what our capabilities really are.”

Det pixliga X-et är borta och fram kommer en clean logotype. Diane E. McGarry, marknadschef på Xerox förklarar vad som föranlett bytet.

Företaget byter också tagline. The Document Company berättar inte vad företaget vill bli utan vad det är. Den nya sloganen är “Technology/Document Management/Consulting Services.”. Barry Hoffman på Y&R menar att det är nödvändigt det var nödvändigt att byta eftersom The Doc. Co-taggen var intellektuellt redig men saknade emotionella värden för anställda och kunder att samlas runt. Samma sak säger Andrew Johnson på Gartner:

“A good tagline has to reflect not just what the company is, but what it wants to be, and ‘The Document Company’ was limiting the definition of Xerox.”

(Xerox pressmeddelande via DesignObserver och New York Times)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *