Sökorden inte samma biz längre

Paid inclusion i sökmotorerna är inte samma bizniz längre. Fyra artiklar som handlar om hur den teknik som gjorde många av oss tidiga nätanvändare förbannade, sedan blev en självklar del av sökmotorerna och nu börjar man se hur utvecklingen blir mer och mer flack.

Det som får många att börja ifrågasätta paid inclusion är det faktum att många företag upplever att det sker många försök att fuska.
Wired News, Adrants Search Engine Watch och ClickZ/News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *