Kit Kat pausar sin gamla slogan

Nestlé Rowntree släpper en av reklamvärldens mest kända taglines. Det är Kit Kat som byter slogan och låter “Have a break” ta en lång paus. En källa i företaget förklarar tilltaget:

“Marketing managers found that while 90 per cent of the population could recite the slogan, it didn’t actually make them purchase a Kit Kat any more.”

‘Have a break’-taglinen har använts i femtio år och ersätts av den längre och klart mindre catchy

‘Make the most of your break’

Den nya taglinen sätts igång med tre reklamfilmer varav en innehåller en fånge på Death Row som gör det bästa av sin paus innan avrättningen… (Ananova)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *