Barcepundit in English

Några annonser för den spanska tidningen El País har skapat en hel del diskussioner. Det är annonser där bilder från före och efter 9-11 och bilder från Madridattacken används. Taglinen är, enligt en översättning som flest spansk-talande anses vara rätt: “Mycket kan hända på en dag”. Den översättning som Barcepundit gjort – “Du kan göra mycket under en dag” – är lite väl konspiratorisk. (Barcepundit, tips från dabitch, översättningsrättelse från Leslie Burns-Dell’Acqua).

Ska man använda bilder från olyckor och mord i annonser? Visserligen är den gränsen redan bruten av Benetton men det är skillnad på de bilder som Oliviero Toscani skapade för Benetton och att använda bilder från två nationella trauman: Madridbombningarna och Twin Towers för att marknadsföra en vara. Även om det råkar vara en dagstidning.
Det märkliga är att just El País gör reklam som kan ses, om man vill, som “reklam” för terrorism. Spanien själva har haft nog av egna terrorgrupper och borde sky möjligheten att ge terrorister än mer publicitet.

El País bad om ursäkt för att de använt bilder av 9-11. (via E-media Tidbits)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *