Banners en masse

Mycket kan man spara på. En av Heimer & Companys AD:s samlar på jokrar från kortspel. Själv har jag aldrig lyckats bli riktigt duktig på att spara på saker. Inte som Tari Akpodiete, en kreatör som under flera år samlat på banners från nätet.

“I thought it would be a good resource for creative types and people who might have an interest in that kind of thing. It has become a little bit obsessive, though.”

På hennes sajt Banner Report finns fler än 15000 olika banners. En resurs för den som ska skapa banners, ge inspiration och aversion. (Wired News).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *