Varför förlorar tidningarna de unga?

Could it be that these papers are designed for babes in earphone land?

Richard Goldstein har skrivit en kolumn värd att läsas om det faktum att yngre människor läser färre och färre tidningar. Eller snarare: de läser färre och färre print-editioner av tidningar. (The Village Voice: Generation Nix by Richard Goldstein).

Det borde ha en rejäl impact på annonsörernas mediamixer. Men det har inte.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *