RSS-feeds till reklam

Mitt liv består av mycket läsande av diverse bloggar och nyheter. En av de allra bästa uppfinningarna är RSS-feedläsaren. Där kan jag hela tiden på nya nyheter utan att behöva gå till varje webbsida.

Själv använder jag Sauce Reader men det finns en uppsjö andra liksom att flera onlinetjänster för att prenumerera är igång. En oerhörd mängd olika finns listade på Hebig.org: RSS Feed Reader / News Aggregators.

Inom reklamvärlden finns det några som helt klart är nödvändiga att prenumerera på:

Ad-rag har tre olika val: nyheter, reklamfilmer och en som har allt.

New York Times har äntligen skapat en rss för sin Media & Advertising-del

The Scotsman Media & Advertising

Adrants – många nyheter men ibland väl “sexifierad”.

Adverblog – mycket nyheter med ett brett marknadsföringsperspektiv.

Om du har fler – lägg dem i mina kommentarer!

Related Posts

One thought on “RSS-feeds till reklam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *