Printmedias tillförlitlighet ifrågasätts

Tidningars och magasinens reklamsäljare vill sällan se att MRI inte alltid är tillförlitliga.

“We need more accountability to what the goals were… Did I shift attitudes? Did I make a sale?”

Marknadsförare anser inte printmedia vara så tillförlitliga när det gäller demografiska data som man kan tro. Trots att det finns så pass mycket undersökningar som görs, så mycket data som mäts just inom print är det vissa saker som fattas, menar marknadsförare i en paneldebatt under New York Magazine Day. Och printmedia tenderar att hålla med. (MediaDailyNews)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *