Pling-plongkapitalism

Kinas ekonomi värderas till sjätte plats i den globala ligan: efter USA, Japan, Tyskland, Storbrittanien och Frankrike. Sju procent av världens totala oljekonsumtion sker i Kina. En fjärdedel av den globala aluminiumkonsumtionen, en tredjedel av stålproduktionen och närmare en tredjedel av allt kol som konsumeras sker i landet.

Uppåt för mobiltelefonin med 40% och bilförsäljningen slår rekord varje månad. Inflationen riskerar att bli för hög och regeringen lägger därför en del stora projekt på is.

Analytiker menar att farorna fortfarande är stora vid investeringar i Kina, åtminstone på lång sikt. Bland annat på grund av det politiska systemet som kan ta för kapitalet irrationella beslut men också då befolkningen är så stor. Ingen vet hur ekonomin klarar av en miljard konsumenter vars konsumtion ökar lavinartat. (Dagens PS)

Läs också artiklar hos The McKinsey Quarterly:
China’s market for mobile phones
Can Chinese brands make it abroad?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *