Upp till kamp

SHOPPING ROLIGARE ÄN SOLIDARITET

Gamle Marx sitter förmodligen på sitt kolchosmoln och tuggar fradga. Arbetarrörelsens allra heligaste kalenderdatum har slutligen hamnat i kapitalisternas klor. Många svenska handlare går nu sin egen väg och håller öppet på lördag, stick i stäv mot sitt eget fackförbund. “Jag har svårt att förstå att butiksägarna inte kan respektera denna enda dag på året som är specifikt arbetarnas lediga dag, säger Roland Andreasson från Svenska Handelsanställdas förbund. Handlarna själva menar att marknaden styr: “Vi måste hålla öppet när folk är lediga och har tid att gå och handla”. Frågan är om någon bryr sig. För en snuvad semesterdag verkar irritera svenska folket mer än sociala orättvisor. Så var det med den solidariteten. (Källa: Blekinge Läns Tidning)

GER MINSKAD INSYN ÖKAD INSYN

Ska vi exportera vår svenska offentlighetsprincip till resten av världen, eller tvärtom, inskränka den för att öka offentlighetens insyn i rikets affärer? Riksrevisionsverkets förra generaldirektör Inga-Britt Ahlenius menar att offentlighetsprincipen lett till att våra ämbetsmän inte längre dokumenterar något, av risk för att det ska kunna användas emot dem. Istället är beslutsprocesserna muntliga och informella ­ arkiven gapar tomma. Därför bör offentlighetens insyn minskas för att dokumentationen ska öka. På så vis ökar trots allt insynen på lång sikt. Historikern Anders Björnsson försvarar dock vår riksklenod och menar att det är tjänstemännens beteende som ska beivras och inte principen. Men vad är egentligen problemet, på Google hittar man väl alltid allt högst en kvart efter att det har sagts eller skrivits? (Källa: SvD och DN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *