Rysk reklam ökar

Den ryska ekonomin går igenom en stor förändring och den inhemska marknadsföringen ökar kraftigt. Mellan 2003 och 2004 har den gått upp mer än 25% till ungefär $700 miljoner. Inte så mycket jämfört med västvärlden men på de få år som Ryssland varit fritt är det ändå en markant uppgång. Störst är TV och sedan radio. Internetreklam är fortfarande liten men växer. (Gateway To Russia)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *